Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis

Mediawijsheid: Diploma Veilig internet

Kinderen van tegenwoordig groeien op in een samenleving waar media en commercie een flinke stempel op drukken. Voor kinderen is het moeilijk om te onderkennen op welke manieren de media hen beïnvloeden en in welke mate dat gebeurt.
Het is gebleken dat, wanneer kinderen en jongeren geen of nauwelijks begeleiding krijgen, zij niet goed in staat zijn om informatie uit de media op betrouwbaarheid te beoordelen.
Tevens is het voor hen moeilijk is om de gevonden informatie te interpreteren en te verwerken, en zo te komen tot een eigen mening en verantwoord mediagedrag.

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 5
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 6
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Bijzonderheden:

Aan de hand van vijf thema’s leren leerlingen om te gaan met en zich bewust te worden van de mogelijkheden en risico’s van internet:
1 Wie ben jij? Over wat is persoonlijke informatie en wat geef je (onbewust) vrij op het internet.
2 Ik surf veilig! Over privacy-instellingen, wachtwoorden, phishing en hacking.
3 Is alles waar? Over beïnvloeding, clickbait, reclame (te mooi om waar te zijn).
4 Speurneuzen! Over het opzetten en toepassen van een goede zoekstrategie (Big Six stappen).
5 Meedoen! Over vloggen, selfies, persoonlijke informatie weggeven en hoe belangrijk is internet voor jou?

Beschikbaar in de periode:

1- tussen zomer- en herfstvakantie
2- tussen herfst- en kerstvakantie
3- tussen kerst- en voorjaarsvakantie
4- tussen voorjaars- en meivakantie
5- tussen mei- en zomervakantie

Themalijn
 • discussiëren en ontmoeten
 • zoeken en vinden
 • beoordelen en reflecteren

Kerndoelen

 • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
 • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen

Het Diploma Veilig Internet leert scholieren op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met de risico's van het gebruik van het internet.

Kerncompetenties mediawijsheid

 • informatie vinden en verwerken
 • reflecteren op het eigen mediagebruik

Nieuws

Afbeelding B&F Achtste groepers huilen niet.jpg

Beschikbare Boek en Film collecties

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar leuke collecties beschikbaar....

afbeelding bl informatieve leesboeken bobo.jpg

Leescollecties voor de bovenbouw

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar thematische leescollecties...

afbeelding bl vos en haas.jpg

Leescollecties voor de onderbouw

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Ook voor de onderbouw zijn er tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar...