Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Film en boek 'Polleke'

De boeken over Polleke van Guus Kuijer zijn een feest om te lezen; de film 'Polleke' is heerlijk om naar te kijken. Polleke is verliefd op haar Marokkaanse klasgenoot Mimoen en hij op haar. Maar verliefdheid is niet het enige dat in Polleke's leven speelt. Zowel de boeken als de film laten zien dat Polleke behalve vrolijke ook nare en moeilijke kwesties te verwerken krijgt.
De collectie bevat 25 exemplaren van de omnibus 'Polleke' (5 delen in één), de film 'Polleke' op dvd, een lesbrief van het Nederlands Instituut voor filmeducatie en 5 exemplaren van het boek 'Camera loopt…actie' waarin de making of Polleke beschreven wordt. Zitten er meer kinderen in de klas? Reserveer dan tijdig extra exemplaren op de groepspas.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 2- 8
week 11-16

Themalijn
  • inleven en waarderen
  • beoordelen en reflecteren
  • discussiëren en ontmoeten

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

Door het (voor)lezen van het boek, het bekijken van de film en aan de hand van het lesmateriaal doen leerlingen kennis op over film en jeugdliteratuur. Door het maken van de vragen en opdrachten gaan ze dieper in op de thema's van de film en het boek. Ze kunnen de verschillen en overeenkomsten benoemen tussen beide media en leren dat ze een meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.

Nieuws

dbos 17-f635879744.JPG

Een mooi overzicht

Gepubliceerd op: 8 augustus 2019

Samenwerking primair onderwijs en bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 2017-2018’ in een infographic.

Afbeelding Lezende kinderen.jpg

Thematische collecties aanvragen (WIJZIGING)

Gepubliceerd op: 3 september 2019

Heb je nog geen collecties aangevraagd voor het nieuwe schooljaar? Dan wijzen we je graag op een...