Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis

Mediawijsheid: Webkwestie "Het nieuwste boek van ....."
Volgeboekt

Een webkwestie is een onderzoeksgerichte opdracht waarbij de informatie, in ieder geval voor een flink deel, afkomstig is uit bronnen op internet. Voor een webkwestie gaan de leerlingen op zoek naar een antwoord op een vraag. Waarna ze de verworven informatie verwerken in een eindproduct.

De webkwestie “Het nieuwste boek van ......” is geschikt voor leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en bestaat uit drie hoofd opdrachten; lezen, informatie verzamelen en verwerken. U ontvangt op school een collectie boeken, waaruit elke leerling één of meerdere boeken leest. U kunt vooraf aangeven of bij deze collectie rekening gehouden moet worden met de moeilijkheidsgraad van de boeken.

Daarna volgt een introductie op school door de bibliothecaris.
Hierbij krijgen de leerlingen uitleg over de vervolgopdracht. Deze vervolgopdracht kunnen zij alleen of in groepjes uitvoeren.
In de webkwestie vraagt de schrijver of schrijfster de leerling hem of haar te helpen bij het bedenken van een plot voor een vervolgverhaal. De leerlingen moeten daarbij verschillende opdrachten vervullen, en als eindopdracht een poster ontwerpen voor de reclamecampagne van de uitgeverij.

Locatie: op school
Duur van het programma: 6 weken voor het totale programma ; lezen, maken van de opdracht, verwerken
Werkvormen: Lezen, bibliotheekbezoek, schrijven, informatie verzamelen, verwerken.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Beschikbaar in de periode:

1- tussen zomer- en herfstvakantie
2- tussen herfst- en kerstvakantie
3- tussen kerst- en voorjaarsvakantie
4- tussen voorjaars- en meivakantie
5- tussen mei- en zomervakantie

Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen
  • beoordelen en reflecteren
  • zoeken en vinden

Kerndoelen

  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 6 Nederlandse taal; ordenen van bronnen en teksten
  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen

- Leerlingen lezen een of meerdere boeken, naar keuze
- Leerlingen leren gebruik maken van de catalogus van de bibliotheek
- Leerlingen maken een woordspin of mindmap
- Leerlingen maken gebruik van naslagwerken en internet
- Leerlingen leren informatie zoeken, selecteren en verwerken

Nieuws

openboek20.png

Cursus Open Boek

Gepubliceerd op:24 juni 2019

Doe mee aan de cursus Open Boek en wordt leescoördinator op jouw school.

dbos 17-f635879744.JPG

Een mooi overzicht

Gepubliceerd op: 8 augustus 2019

Samenwerking primair onderwijs en bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 2017-2018’ in een infographic.

Afbeelding Lezende kinderen.jpg

Jaarplanning insturen (WIJZIGING)

Gepubliceerd op:12 augustus 2019

Heb je nog geen collecties aangevraagd voor het nieuwe schooljaar? Dan wijzen we je graag op een...