Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Gratis

Groepsbezoek: Speurneuzen

In dit programma staat het verschil tussen informatieve boeken en leesboeken centraal. Het thema wordt geïntroduceerd a.d.h.v. een kort gesprek n.a.v. een verhalend en een informatief boek over ‘speuren.’ De kinderen bedenken wat de verschillen tussen beide tekstsoorten zijn.
De kinderen doen vervolgens een speurtocht in de bibliotheek op zoek naar verhalende en informatieve boeken.
Tot slot praten ze met elkaar over hun voorkeur voor een verhalend of een informatief boek.

Locatie: Bibliotheek
Duur van het programma: 60 minuten

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
Beschikbaar in de periode:

1- tussen zomer- en herfstvakantie
2- tussen herfst- en kerstvakantie
3- tussen kerst- en voorjaarsvakantie
4- tussen voorjaars- en meivakantie
5- tussen mei- en zomervakantie

Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen
  • zoeken en vinden

Kerndoelen

  • kerndoel 7 Nederlands taal; beoordelen en vergelijken teksten en meningen

Kinderen kunnen twee tekstsoorten onderscheiden: de verhalende en de informatieve tekst. Zij weten wat de functies zijn van deze tekstsoorten.
De kinderen denken na over hun voorkeur voor verhalende of informatieve boeken en ervaren dat je informatieve boeken ook voor je plezier kunt lezen.
Zij worden wegwijs in de bibliotheek.

Nieuws

dbos 17-f635879744.JPG

Een mooi overzicht

Gepubliceerd op: 8 augustus 2019

Samenwerking primair onderwijs en bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 2017-2018’ in een infographic.

Afbeelding Lezende kinderen.jpg

Thematische collecties aanvragen (WIJZIGING)

Gepubliceerd op: 3 september 2019

Heb je nog geen collecties aangevraagd voor het nieuwe schooljaar? Dan wijzen we je graag op een...