Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Thema leescollectie 'Toneellezen' groep 5, 6 en 7

Toneellezen is een nieuwe vorm van samenlezen. Twee lezers (of meer!) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. De lezers voeren eigenlijk samen een toneelstukje op zonder podium. De teksten bestaan voornamelijk uit dialogen, zodat de lezers elkaar steeds afwisselen. Toneellezen is een uitstekende manier om aandacht aan leestechniek, -begrip en -beleving te besteden. Want als je een tekst wilt spelen, moet je die eerst kunnen lezen, begrijpen en interpreteren.
De collectie bevat 9 titels in 3 of 4-voud.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 20-26

Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 54 kunstzinnige oriëntatie; creatief communiceren

Nieuws

Afbeelding Lezende kinderen.jpg

Jaarplanning insturen (WIJZIGING)

Gepubliceerd op:31 mei 2019

Met de zomervakantie in het vizier, is het weer mogelijk de jaarplanning voor het nieuwe...

openboek20.png

Cursus Open Boek

Gepubliceerd op:24 juni 2019

Doe mee aan de cursus Open Boek en wordt leescoördinator op jouw school.