Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
De kosten zijn € 38,50 per team.

Mediawijsheid: Jeugdkrakercompetitie

De Jeugdkrakercompetitie is een landelijke internet zoekwedstrijd voor leerlingen uit de groepen 7 en 8. Deze wedstrijd vindt jaarlijks in het voorjaar plaats, na de CITO toets.

Tijdens de competitie worden er wekelijks pittige krakervragen online geplaatst die je met internet kunt oplossen. De beste internetters winnen voor hun groep een mooi geldbedrag.
In teamverband werken zij 5 competitieronden lang aan 5 vragen per week.
Door mee te doen aan de wedstrijd leren kinderen zelfstandig te zoeken op het web en leren ze internet te gebruiken als informatiebron voor het maken van werkstukken. De vragen worden in de vorm van een verhaaltje gesteld en de teams antwoorden via multiple choice. Na afloop van iedere ronde is er feedback en wordt de zoekweg toegelicht en gemotiveerd. Naarmate de competitie vordert, worden de vragen moeilijker en krijgen de teams minder tips en hints.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Bijzonderheden:

De website vormt het hart van de competitie. Op de site staan onder andere de (hersen)krakers, de score (krakerstand) en verschijnen na iedere ronde oplossingen met de zoekweg.

Themalijn
  • discussiëren en ontmoeten
  • zoeken en vinden
  • beoordelen en reflecteren

Kerndoelen

  • kerndoel 8 Nederlandse taal; ordenen van informatie en meningen

- Oriënteren binnen mediaomgevingen
- Informatie vinden en verwerken
- Reflecteren op het eigen mediagebruik

Kerncompetenties mediawijsheid

  • informatie vinden en verwerken
  • orienteren binnen mediaomgevingen
  • reflecteren op het eigen mediagebruik

Nieuws

Afbeelding B&F Achtste groepers huilen niet.jpg

Beschikbare Boek en Film collecties

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar leuke collecties beschikbaar....

afbeelding bl informatieve leesboeken bobo.jpg

Leescollecties voor de bovenbouw

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar thematische leescollecties...

afbeelding bl vos en haas.jpg

Leescollecties voor de onderbouw

Gepubliceerd op:19 maart 2019

Ook voor de onderbouw zijn er tussen de meivakantie en einde schooljaar zijn er nog een paar...