Cursus Open Boek

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten: € 300,- incl. BTW.
Alle cursusmaterialen en het boek “ Open boek, handboek voor leesbevordering” van Jos Walta zijn hierbij inbegrepen.

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met leesbevordering en de taak van leescoördinator op zich willen nemen. Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek van deze cursus is dan ook de leesbevordering: leesbeleving en –interesse, leesmotivatie en literaire competenties.

Doelgroepen:
 • leerkrachten primair onderwijs
Bijzonderheden:

Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.
De cursus Open boek bestaat uit vier themabijeenkomsten.
De cursus eindigt met de opdracht een realistisch (school) leesplan te schrijven voor de eigen school.

De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van de werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan.
Om het leesbeleid op school goed te borgen heb je in de meest ideale situatie twee leescoördinatoren in de school.

Beschikbaar in de periode:
Beschikbaar in de periode:

Zodra er voldoende aanmeldingen zijn worden er data in schooljaar 2018/2019 gepland.
De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag, van 13.30 u. tot 16.00 u.

Meer informatie:
 • Lees de folder
 • Nieuws

  Afbeelding Lezende kinderen.jpg

  Jaarplanning insturen

  Gepubliceerd op: 4 juni 2018

  Met de zomervakantie in het vizier, is het weer mogelijk de jaarplanning voor het nieuwe...

  VB_2018_banner_web1_792x400.jpg

  VakantieBieb 2018: hoe download ik een e-book?

  Gepubliceerd op: 7 juni 2018

  De VakantieBieb is open van 1 juli t/m 31 augustus 2018.

  cover flyer kc.png

  Het aanbod voor de kinderopvang 2018/2019

  Gepubliceerd op:11 juni 2018

  Heb jij 'm al gezien, de flyer betreffende ons aanbod voor het nieuwe schooljaar? Hoe eerder je...

  cover flyer po.png

  Het aanbod voor het basisonderwijs 2018/2019

  Gepubliceerd op:11 juni 2018

  Heb jij 'm al gezien, de flyer betreffende ons aanbod voor het nieuwe schooljaar? Hoe eerder je...