Cursus Open Boek

Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten: € 300,- incl. BTW.
Alle cursusmaterialen en het boek “ Open boek, handboek voor leesbevordering” van Jos Walta zijn hierbij inbegrepen.

De cursus is bedoeld voor leerkrachten die affiniteit hebben met leesbevordering en de taak van leescoördinator op zich willen nemen. Deze taak is erop gericht meer eenheid in het leesonderwijs te brengen. De invalshoek van deze cursus is dan ook de leesbevordering: leesbeleving en –interesse, leesmotivatie en literaire competenties.

Najaar 2017 organiseert Bibliotheek Zeeuws Vlaanderen in het kader van de Bibliotheek op School de cursus Open Boek, opleiding tot Leescoördinator in het basisonderwijs.

Doelgroepen:
 • leerkrachten primair onderwijs
Bijzonderheden:

Onderzoek wijst uit dat het niveau van begrijpend en technisch lezen nauw samenhangt met de motivatie van de lezer, de tijd om te lezen en de beschikbare boeken.
De cursus Open boek bestaat uit vier themabijeenkomsten.
De cursus eindigt met de opdracht een realistisch (school) leesplan te schrijven voor de eigen school.

De leescoördinator
De leescoördinator draagt met steun van het team zorg voor de basisvoorwaarden: een visie op lezen, voldoende (voor)leestijd, een actuele gevarieerde boekencollectie, de kwaliteit van de werkvormen, deelname aan leesactiviteiten en –projecten en deskundigheidsbevordering van leerkrachten. Een leescoördinator legt plannen en activiteiten (eventueel samen met een taalcoördinator) vast in een (school)leesplan.
Om het leesbeleid op school goed te borgen heb je in de meest ideale situatie twee leescoördinatoren in de school.

Beschikbaar in de periode:
Beschikbaar in de periode:

De cursusdata zijn: 6 en 20 september, 4 oktober en 1 november 2017.
De cursus wordt gegeven op woensdagmiddag, van 13.30 u. tot 16.00 u.

Meer informatie:
 • Lees de folder
 • Nieuws

  2560x1600-vld2018.jpg

  Nieuwsbrief Nationale Voorleesdagen

  Gepubliceerd op: 8 januari 2018

  Het laatste nieuws over de Nationale Voorleesdagen, het Prentenboek van het Jaar en de...

  Afbeelding Nieuwsbericht laatste kans bestellen BL.jpg

  Voor de snelle beslissers: thematische leescollecties na de voorjaarsvakantie.

  Gepubliceerd op:16 februari 2018

  Er zijn nog een paar gewilde thematische collecties direct na de voorjaarsvakantie beschikbaar....