Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Schrijvers collectie 'Het leven van een loser'

Het leven van een Loser, de komisch geïllustreerde boekenserie van de schrijver / illustrator Jeff Kinney heeft nauwelijks introductie nodig. Bram Botermans, de super grappige antiheld struikelt door het leven.
De nogal zelfingenomen puber Bram vindt zichzelf perfect en heeft geen oog voor zijn eigen tekortkomingen. Voor zijn omgeving blijft hij altijd een sukkel. Hij beleeft de aller grappigste avonturen die altijd anders lopen dan hij denkt, vaak met rampzalige gevolgen.
De serie is in Amerika verfilmd in drie speelfilms.
De collectie bevat alle tot nu toe 12 verschenen delen in 2-voud. Toegevoegd zijn de titels “Niet te filmen”, waarin uitgelegd wordt wat er allemaal komt kijken bij het maken van een loser-film en "Achter de schermen" met het verhaal achter de film Flutvakantie.
Zitter er meer kinderen in de klas? Reserveer dan tijdig op de groepspas.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 43-49
week 11-16
week 20-26

Themalijn
  • inleven en waarderen
  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Nieuws

dbos 17-f635879744.JPG

Een mooi overzicht

Gepubliceerd op: 8 augustus 2019

Samenwerking primair onderwijs en bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 2017-2018’ in een infographic.

Afbeelding Stopbord.jpg

Stopzetting Sint- en kerstcollecties

Gepubliceerd op: 8 oktober 2019

Zoals in mei 2019 al aangekondigd in de begeleidende brief bij de vragenlijst aan scholen en...

yesc_pink.jpg

NIEUW Thema collectie 'Duurzame energie' tbv YESC prijsvraag

Gepubliceerd op:10 oktober 2019

Doet jouw school ook mee aan de YESC challenge? Dan kun je daar een leuke collectie bij lenen....