Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
GRATIS

Tijdjagers

Aanbieder: Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

Super spannend! Een tijdscapsule in de klas van de Schrijvers van de Ronde Tafel. Laten we die gauw openmaken. Wat zit erin? Een opdracht! ‘Ontcijfer de geheime boodschap voor de toekomst…!’ Hoe pakken we dat aan? Om de boodschap te kunnen ontcijferen, is kennis van boeken nodig. Van historische jeugdboeken. Na een korte introductie van de boeken door de leerkracht (online beschikbaar), is het lezen geblazen! Zonder kennis van de boeken van de Schrijvers van de Ronde Tafel géén succes!

Na een aantal weken lezen breekt het uur van de waarheid aan. Nou ja, eerder anderhalf uur, want zo lang duurt het spel dat je als klas speelt om de boodschap van de Schrijvers van de Ronde Tafel te ontcijferen. Hier komt het aan op kennis, snelheid en samenwerking, waarbij verschillende talenten en vaardigheden van leerlingen nodig zijn.

Voor de ‘die hards’, die nog wat dieper in willen gaan op de stof, zijn er na afloop nog verwerkingsopdrachten. Met hierin onder andere de verbinding tussen vroeger en nu. Waar Tijdjagers gaat over de eerste 9 tijdvakken, gaan de verwerkingsopdrachten over tijdvak 10.

Tijdjagers bestaat uit:
- Introductiebrief
- Handleiding leerkracht met o.a. een quickstart voor de verschillende lessen en het spel, uitleg spel, introductie- en verwerkingsopdrachten (2 stuks)
- Bibliotheekhandleiding (online printbestand)
- Groot spelbord van polyvinyl zeil (84 cm bij 120cm)
- Actuele titellijst van historische jeugdboeken van de Schrijvers van de Ronde Tafel
- Quizvragen bij de boeken uit de titellijst (online printbestand)
- Boekintroducties bij de boeken uit de titellijst (online printbestand)
- Spelkaarten (5 sets per pakket, per set 119 spelkaarten)

Doelgroepen:
 • leerlingen primair onderwijs, groep 7
 • leerlingen primair onderwijs, groep 8


1- tussen zomer- en herfstvakantie
2- tussen herfst- en kerstvakantie
3- tussen kerst- en voorjaarsvakantie
4- tussen voorjaars- en meivakantie
5- tussen mei- en zomervakantie

Meer informatie
Themalijn

 • begrijpen en toepassen
 • inleven en waarderen
 • verhalen en cultuur
 • zoeken en vinden

Kerndoelen

 • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
 • kerndoel 5 Nederlandse taal; schrijven van diverse soorten teksten
 • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
 • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
 • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
 • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

- Leerlingen beleven plezier aan historische verhalen
- Leerlingen verwerven een (visueel) overzicht van de Nederlandse geschiedenis aan de hand van de tien tijdvakken
- Leerlingen denken na over hun eigen tijd en wat deze kenmerkend maakt ten opzichte van eerdere tijdvakken
- Leerlingen lossen als klas gezamenlijk een probleem op

Nieuws

Afbeelding expeditie.jpg

Inleveren collecties in ZB Middelburg

Gepubliceerd op:11 juni 2020

Zolang de Corona maatregelen van kracht zijn wordt er een gescheiden stroom van afhaal- en...

leesbingo onderbouw.png

Leesbingo

Gepubliceerd op:22 juni 2020

De bedoeling: je kind gaat iedere dag lezen in een leuk boek (leesboek, stripboek,...

tijdreizen.png

Kinderboekenweek groepsbezoek

Gepubliceerd op:18 juni 2020

Voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen hebben we net als voorgaande jaren weer een speciaal...