Primair onderwijs

Basisabonnement 2019-2020 voor dBos en niet-dBos scholen

Een abonnement kost € 2,- per leerling* en biedt de volgende mogelijkheden:

* Groepspas voor de leerkracht

Elke schoolgroep ontvangt een eigen pas. Deze groepspas is bedoeld voor leerkrachten die boeken en andere media in de klas willen gebruiken ter ondersteuning van de lessen. De leerkracht houdt de pas zelf in beheer. Wat houdt een groepspas in?

 • Onbeperkt aantal boeken en andere media lenen per jaar
 • Zelf boeken uitzoeken
 • Maximaal 30 materialen per groepspas in huis
 • Alleen jeugdboeken en AVM (Kijkwijzer 12) + 2 studieboeken volwassenen
 • Uitleentermijn 6 weken, 1x verlengen
 • De school is verantwoordelijk voor de materialen
 • Op de pas kunnen per keer maximaal 5 boeken gereserveerd worden
 • Het abonnement wordt automatisch verlengd

* Inzet lees-media consulent

* Deelname aan de Monitor de Bibliotheek op school

De Monitor de Bibliotheek op school brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in kaart. Door ieder jaar de monitor uit te voeren, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij leerlingen, leerkrachten, docenten en ouders. De monitorresultaten dienen als basis voor het vaststellen van nieuwe leesbevorderingsdoelen. 

* Groepsbezoeken voor groep 1 t/m 8
Voor kinderen is een bezoek aan de Bibliotheek erg stimulerend. Ze maken kennis met de verschillende soorten materialen en leren hoe ze de Bibliotheek kunnen gebruiken. Voor alle groepen zijn er diverse programma’s, hieronder enkele voorbeelden. Zie het tabblad PRODUCTEN voor de overige programma’s.

 • Met groep 1 en 2 naar de bibliotheek tijdens de Nationale Voorleesdagen
 • Groep 3 gaat met Monstertje Mo op zoek in Boekenland
 • De kinderen uit groep 4 en 5 speuren als ware detectives met het programma Speurneuzen naar leuke en verrassende lees- en informatieboeken
 • Groep 6 gaat met rugzak en kompas op Biebexpeditie
 • Groep 7 en 8 leert met het programma Vind je weg in de bibliotheek de weg vinden in de catalogus, op internet en in boeken

* Kinderboekenweekactiviteit voor groep 5/6

Speciaal voor de groepen 5 en 6 organiseert de Bibliotheek een programma rond het thema van de Kinderboekenweek.

* Klassikaal lenen
Bij alle vestigingen van bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen kun je met je klas naar de bibliotheek komen om met de kinderen boeken uit te zoeken en te lenen. Lenen kan door middel van de groepspas of die van de leerling zelf. Wij vinden het prettig als hiervoor een afspraak maakt wordt met de desbetreffende bibliotheekvestiging.

* Leesbevorderingsprojecten
De mogelijkheid om geheel gratis, gebruik te maken van alle leesbevorderingsprojecten uit het programma  De Rode Draad. Enkele voorbeelden zijn: Kleine Ezel, Botje Bij, Warboel in de bieb, de schatkamer van Roald Dahl, Eén tegen allen. Een gratis introductie van het programma  door de lees-mediaconsulent behoort eveneens tot de mogelijkheden.

* Lenen van leescollecties of themacollecties zonder extra kosten
Je kunt gebruik maken van collecties bij projecten of collecties om het lezen te stimuleren.

Je kunt de materialen afhalen en weer inleveren in een Bibliotheek in de buurt.
Je kunt verschillende soorten collecties lenen:

 • Themacollecties: Je kunt een keuze maken uit de lijst met gestandaardiseerde thema's.
 • Vaste leescollecties rond een auteur of thema
 • Jaarcollecties leesboeken.

Tarieven overige producten (bv ouderavond, cursus) op aanvraag.

Nog geen abonnement? Schrijf je hier in.

 

Plus abonnement voor dBos scholen met extra's op het basisabonnement

Kosten plus abonnement dBoS scholen: € 3,- per leerling*.

Met dit abonnement ontvangt de school alle onderdelen van het basisabonnement met de volgende extra's:

 • Exclusieve toegang tot de Bibliotheek vanaf 8.00 tot 12.00 uur op maandag t/m vrijdag.
 • Éen dagdeel per week is een lees-mediaconsulent aanwezig. De lees-mediaconsulent ondersteunt de leerkrachten bij de uitvoering van het lees-, taal en mediabeleid door activiteiten te faciliteren, te organiseren en te ondersteunen.
 • Deelname aan De Monitor de bibliotheek op school.

* Teldatum van het aantal leerlingen is 1 oktober van het lopend schooljaar. De rekening wordt in november verstuurd.

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.