Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Film en boek 'Sjakie en de chocolade fabriek'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Willie Wonka is de grootste uitvinder en fabrikant van chocolade en ander lekkers. Hij heeft om vijf willekeurige repen een gouden wikkel gedaan. De vinders mogen de fabriek bezichtigen. De eerste vier winnaars zijn allemaal onhebbelijke kinderen en worden slachtoffer van hun wangedrag. De laatste wikkel is gevonden door Sjakie Stevens wiens ouders arm zijn en altijd honger lijdt. Samen met opa Jacob beleeft Sjakie de heerlijkste dag van zijn leven. De intrige is heel onverwacht en vol humor.
De collectie bevat 25 exemplaren van het boek van Roald Dahl, de film op dvd en een lesbrief met verwerkingssuggesties. Zitten er meer kinderen in de klas? Reserveer dan tijdig extra exemplaren op de groepspas.

Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6


Schooljaar 2020-2021 is de collectie beschikbaar in:

week 35-41
week 2- 9
week 12-20
week 22-28

Themalijn

  • beoordelen en reflecteren
  • discussiëren en ontmoeten
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Door het (voor)lezen van het boek, het bekijken van de film en aan de hand van het lesmateriaal doen leerlingen kennis op over film en jeugdliteratuur.

Nieuws

Afbeelding Jaarplanning 2020-2021.jpg

Jaarplanning 2020-2021

Gepubliceerd op:21 juli 2020

Nog geen jaarplanning ingestuurd voor het nieuwe schooljaar? Doe dit zo spoedig mogelijk.......