Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Thema leescollectie 'Historische canon van Nederland Groep 5-6'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

De historische canon van Nederland is in juni 2020 herzien. Ook de nieuwe Canon van Nederland telt vijftig vensters, van Trijntje tot de Leeuwinnen (in het venster het Oranjegevoel). Tien nieuwe vensters zijn toegevoegd en veertig oude vensters zijn meegenomen uit de eerste Canon. Sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon, met opnieuw een slingerlijn van vijftig vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen.
De collectie bevat verhalende boeken bij de verschillende canon vensters die jonge lezers meenemen naar het verleden en de gebeurtenissen in die tijd.

Uitleentermijn: 8 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6


Schooljaar 2021 - 2022 is de collectie beschikbaar in:

• week 36-46
• week 49- 7
• week 22-29

Themalijn

  • verhalen en cultuur

Kerndoelen

  • kerndoel 51 oriëntatie op jezelf en de wereld; historische bronnen
  • kerndoel 52 oriëntatie op jezelf en de wereld; tijdvakken
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

De geschiedenis gaat meer leven voor de leerlingen; ze kunnen zich beter identificeren met de hoofdpersonen en de gebeurtenissen in die tijd.

Nieuws

talententester.jpg

Bieb ZVl Kinderboekenweek groepsbezoek

Gepubliceerd op:14 juni 2021

Voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen hebben ook dit jaar een speciaal programma om de...

Afbeelding 'Veranderingen' landscape.jpg

WIJZIGINGEN: LEES DIT EERST VOOR JE GAAT BESTELLEN

Gepubliceerd op:10 juni 2021

Vanaf 21 juni kun je collecties en andere producten bestellen voor het nieuwe schooljaar....