Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Thema leescollectie 'Letters, boeken en de bieb'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Een collectie mooie en recente prentenboeken om het alfabet te verkennen en de bibliotheek te ontdekken.
Prentenboeken met het thema 'boek': van lievelingsboek tot boekenboef, van boekenbeest tot boekenliefde. Zelfs Buurman leest een boek....

Uitleentermijn: 3 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen onderbouw primair onderwijs

Beschikbaar in de periode:

Schooljaar 2019-2020 is de collectie beschikbaar in:

week 2- 8
week 20-26

Themalijn

  • begrijpen en toepassen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Taalstimulering en uitbreiding woordenschat.

Nieuws

Afbeelding Corona.jpg

Belangrijk!! Corona maatregel

Gepubliceerd op: 6 mei 2020

Berichtgeving Corona maatregelen (update 6 mei) In verband met de maatregelen van de overheid...