Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Thema leescollectie 'Letters, boeken en de bieb'

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Een collectie mooie en recente prentenboeken om het alfabet te verkennen en de bibliotheek te ontdekken.
Prentenboeken met het thema 'boek': van lievelingsboek tot boekenboef, van boekenbeest tot boekenliefde. Zelfs Buurman leest een boek....

Uitleentermijn: 8

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 2
  • leerlingen onderbouw primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs, groep 1
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3


Schooljaar 2021 - 2022 is de collectie beschikbaar in:

• week 49- 7
• week 10-20
• week 22-29

Themalijn

  • begrijpen en toepassen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Taalstimulering en uitbreiding woordenschat.

Nieuws

talententester.jpg

Bieb ZVl Kinderboekenweek groepsbezoek

Gepubliceerd op:14 juni 2021

Voor de groepen 5 en 6 van de basisscholen hebben ook dit jaar een speciaal programma om de...

Afbeelding 'Veranderingen' landscape.jpg

WIJZIGINGEN: LEES DIT EERST VOOR JE GAAT BESTELLEN

Gepubliceerd op:10 juni 2021

Vanaf 21 juni kun je collecties en andere producten bestellen voor het nieuwe schooljaar....