Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
GRATIS

Bibliomemo

Aanbieder: Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen

In groep 5 zijn kinderen toe aan het leren kiezen van boeken. Ze kunnen nu goed lezen, ze maakten kennis met verschillende soorten boeken en ze gaan meer en meer hun eigen smaak ontwikkelen.
Hieraan vooraf gaat het leren kiezen uit een aanbod van boeken. Het kiezen van het juiste boek is bepalend voor het leessucces en is essentieel voor het bevorderen van leesplezier. Boeken lezen werkt als een cirkel: het kiezen van een boek, het beleven, het waarderen en daarna, met de opgedane ervaring, weer kiezen, beleven en waarderen.
Lezen is leuk! Sommige kinderen hebben echter wel een duwtje nodig om de smaak te pakken te krijgen.

BiblioMemo werkt met een collectie boeken met als basis een memospel met kaartjes, en is gebaseerd op Memory® en Raad je plaatje® en verschillende verwerkingssuggesties rondom het kiezen van boeken. Op een ongedwongen manier laat BiblioMemo de kinderen kennismaken met de pictogrammen die de (school-)bibliotheek gebruikt voor leesboeken en informatieve boeken. Wat betekenen de pictogrammen? Welk boek hoort bij welk pictogram? Welk pictogram vindt de leerling het leukst?
Leerzaam en leuk tegelijkertijd.

Materialen: een projectkrat met boeken, ondersteunend materiaal, handleiding en lessuggesties
Uitvoering: door docent
Locatie: op school
Uitleentermijn: 6 weken

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5

Website

1- tussen zomer- en herfstvakantie
2- tussen herfst- en kerstvakantie
3- tussen kerst- en voorjaarsvakantie
4- tussen voorjaars- en meivakantie
5- tussen mei- en zomervakantie

Themalijn

  • inleven en waarderen
  • zoeken en vinden

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

- Kennismaking met lees- en informatieve boeken die geschikt zijn voor leerlingen in groep 5.
- Kennismaking met de pictogrammen van de bibliotheek.
- Leerlingen lezen met plezier de boeken uit de collectie van de bibliotheek.
- Leerlingen op basis van een aantal criteria een boekkeuze laten maken.

Nieuws

openboek20.png

Cursus Open Boek

Gepubliceerd op: 2 september 2020

Doe mee aan de cursus Open Boek en wordt leescoördinator op jouw school.