Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Duo-lezen

DUO-lezen is een variant op niveau-lezen met het doel elkaar in tweetallen te stimuleren om sneller en beter te gaan lezen. De collectie leesboeken bevat van iedere titel 2 exemplaren.

Wensen m.b.t. de niveaus kun je doorgeven. Niet ieder boek boven niveau M4 heeft een AVI aanduiding.

In een collectie leen je 1 boek per leerling.

De uitleentermijn is standaard 12 weken.


Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6
  • leerlingen primair onderwijs, groep 3
  • leerlingen primair onderwijs, groep 4
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
Themalijn
  • begrijpen en toepassen
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven

Nieuws

dbos 17-f635879744.JPG

Een mooi overzicht

Gepubliceerd op: 8 augustus 2019

Samenwerking primair onderwijs en bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen 2017-2018’ in een infographic.

janauri-2020.jpg

ATTENTIE - Tijdig aanvragen collecties januari 2020

Gepubliceerd op: 3 december 2019

Collecties die je in week 2 (6 – 10 januari) wilt afhalen, kunnen worden aangevraagd TOT 13...