Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Het primair onderwijs leent gratis collecties binnen het abonnement.
Tarieven voor kindercentra en voortgezet onderwijs: zie tabblad Abonnement.

Film en boek 'Superjuffie'
Volgeboekt

Aanbieder: Stichting Zeeuwse Bibliotheken (POI)

Verfilming van het eerste deel van de populaire boekenreeks van Janneke Schotveld waarin Superjuffie in actie komt wanneer een kleine tijger uit de dierentuin verdwenen is. Superjuffie Josje is de nieuwe juf van groep 6. Ze mag tijdelijk wonen in het huis van haar tante en krijgt door een beeldje dat ze daar vindt speciale krachten om met dieren te kunnen praten. Als er ergens een dier in nood is neemt ze een hap van een krijtje en wordt Superjuffie die met een groene cape door de lucht vliegt om het dier te redden. De strenge directeur van de school mag er niets van weten, maar Josje krijgt hulp van haar leerlingen en van conciërge Hakim.

De collectie bestaat uit 25 exemplaren van het boek en de dvd. Zitten er meer kinderen in de klas? Reserveer dan tijdig extra exemplaren op de groepspas.

Doelgroepen:
  • primair onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs, groep 5
  • leerlingen primair onderwijs, groep 6

Themalijn

  • beoordelen en reflecteren
  • inleven en waarderen

Kerndoelen

  • kerndoel 1 Nederlandse taal; mondelinge informatieverwerving
  • kerndoel 2 Nederlandse taal; mondelinge uitdrukkingsvaardigheden
  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk
  • kerndoel 56 kunstzinnige oriëntatie; cultureel erfgoed

Nieuws

Afbeelding Jaarplanning 2020-2021.jpg

Jaarplanning 2020-2021

Gepubliceerd op:21 juli 2020

Nog geen jaarplanning ingestuurd voor het nieuwe schooljaar? Doe dit zo spoedig mogelijk.......